Examensarbete - Matematisk modellering av program för sprickkontroll

Stockholm
Ansök senast 2021-02-28

Mathematical modeling of programs for recurrent crack inspections

Bakgrund:

Degradering i form av sprickbildning på grund av utmattning förekommer ofta i lastbärande komponenter eller strukturer. Degraderingen kan orsaka kostsamma stopp eller haverier och kan i vissa fall innebära betydande risker för människors hälsa. Utmattningshållfastheten är därmed en avgörande egenskap för långsiktig tillgångsförvaltning av kritisk lastbärande utrustning. Inspektionsprogram baserat på återkommande sprickkontroller utgör en väsentlig och effektiv åtgärd för att garantera hög säkerhet under den planerade drifttiden och vid eventuella livslängdförlängningar för lastbärande komponenter eller strukturer. Återkommande sprickkontroller ska då fånga upp en eventuellt växande skada som på sikt kan leda till allvarliga konsekvenser. Kontrollerna utförs med hjälp av oförstörande provning i form av ultraljud, röntgen, virvelströmsteknik eller liknande. Kännedom om eller uppskattningar av antalet detekterade sprickor, dvs. utfallet, vid återkommande inspektioner är väsentlig information för utvärdering av kontrollprogram samt beräkning av framtida kostnader och risker.

Innehåll och målsättning:

Examensarbetet består av matematisk modellering av program för återkommande sprickkontroller, baserat på utmattningshållfasthet. Arbetet inleds med en litteraturstudie och ska rapporteras i en rapport. Arbetet syftar till att utveckla matematiska modeller som möjliggör kostnadseffektiva kontrollprogram med bibehållen säkerhetsnivå. Utredningen möjliggör en förbättring av beslutsunderlag för strategiska beslut gällande tillgångsförvaltning av bärande utrustning utsatt för degradering.

Nyckelord: Matematisk modellering, utmattning, hållfasthet, oförstörande provning

Egenskaper och kompetens vi söker hos dig:

Vi söker en masterstudent från en ingenjörsutbildning med inriktning mekanik, hållfasthetslära eller beräkningsteknik med ett starkt intresse av matematisk modellering. Du är en driven, analytisk och nyfiken teknolog med ett strukturerat arbetssätt. Du ska ha erfarenhet av programmering, mekanik, gärna hållfasthetslära och brottmekanik, samt sannolikhetslära. Förmåga att arbeta självständigt är en förutsättning och du får gärna tycka om att uttrycka dig i tal och skrift.

Utbildning: Civilingenjör

Tidsåtgång: 20 veckor

Startdatum: Enligt överenskommelse

Placering: Stockholm

Kontaktperson: Dave HANNES, Senior Specialist, Dekra Industrial AB

Ansökan: Vänligen bifoga CV, personligt brev och betyg i din ansökan. Urvalsprocessen sker löpande och du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2021-02-28.

Kontaktperson

Dave Hannes

dave.hannes@dekra.com

010-455 14 98

Tack för din ansökan! Ansökan misslyckades, vänligen försök igen Ansök snabbt och enkelt

Var god ange ditt förnamn.
Var god ange ditt efternamn.
Var god ange en giltig e-post.
Var god ange ditt telefonnummer.
Släpp din bild här eller klicka
Släpp dina dokument här eller klicka
Var god bifoga minst ett (max fem) dokument (ex CV, brev, betyg)
    Filerna får inte överstiga 10 MB
    Skicka dokumenten i PDF- eller Word-format.
    Vänligen bekräfta att du läst vår policy.

     

    5 %